Odjel za izdavačku djelatnost Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ugovara, rukovodi i koordinira posao izdavanja knjiga PFZG.

 

Uredništvo:

prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, glavni urednik Odjela za izdavačku djelatnost PFZG

izv. prof. dr. sc. Vanja Branica, izvršna urednica Biblioteke “Socijalni rad”

izv. prof. dr. sc. Mihovil Škarica, izvršni urednik Biblioteke “Suvremena javna uprava”

Damir Kuzmić, izvršni urednik Odjela za izdavačku djelatnost PFZG

 

Naša izdanja objavljujemo u jednoj od šest tematskih biblioteka ili zasebno:

 • Biblioteka “Udžbenici”: objavljuje djela recenzirana kao udžbenik ili priručnik u nastavi.
 • Biblioteka “Disertacije”: objavljuje tekstove odabranih doktorskih disertacija obranjenih na Pravnom fakultetu u Zagrebu, ili disertacije nastavnika i djelatnika Pravnog fakulteta u Zagrebu obranjene u Hrvatskoj ili inozemstvu, koje su pozitivno recenzirane kao znanstvena monografija.
 • Biblioteka “Monografije”: objavljuje odabrane znanstvene studije koje su prethodno pozitivno recenzirane kao znanstvena monografija.
 • Biblioteka “Zbornici”: objavljuje radove sa konferencija i znanstvenih skupova.
 • Biblioteka “Suvremena javna uprava”: objavljuje znanstvene i stručne publikacije tematski vezane uz područje javne uprave.
 • Biblioteka “Socijalni rad”: objavljuje znanstvene i stručne publikacije tematski vezane uz područje socijalnog rada i socijalne politike.

 

 

Suradnje i potpore

 

U suradnji sa Max Planck institutom za strano i međunarodno kazneno pravo u Freiburgu izdano je više naslova:

 • Getoš Kalac, A., Albrecht, H., Kilchling, M. (ur.) (2014) Mapping the Criminological Landscape of the Balkans
 • Roksandić Vidlička, S. (2017) Prosecuting Serious Economic Crimes as International Crimes: A New Mandate for the ICC?
 • Sokanović, L. (2020) Fraud in Criminal Law: A Normative and Criminological Analysis of Fraudulent Crime in Croatia and the Regional Context
 • Vojta, F. (2020) Imprisonment for International Crimes: An Interdisciplinary Analysis of the ICTY Sentence Enforcement Practice

 

Suradnja Katedre za povijest hrvatskog prava i države i Katedre za povijest mađarske države i prava Pravnog fakulteta Sveučilišta Eötvös Loránd u Budimpešti rezultirala je izdavanjem naslova:

 

Suradnja Katedre za ekonomske znanosti Pravnog fakulteta u Zagrebu te Pravnih fakulteta Sarajeva i Istambula na konferenciji koja je rezultirala zbornikom:

 

Neki od naslova izdanih u suradnji sa Centrom za demokraciju i pravo Miko Tripalo:

 • Budak, N., Katunarić, V.  (2010) Hrvatski nacionalni identitet u globalizirajućem svijetu
 • Kregar, J, Sekulić, D. Šporer, Ž. (2010) Korupcija i povjerenje
 • Markešić, I. (ur.) (2010) Hrvati u BIH : ustavni položaj, kulturni razvoj i nacionalni identitet
 • Jakovina, T. (ur.) (2012) Hrvatsko proljeće 40 godina poslije

 

Uz potpore Ministarstva znanosti i obrazovanja od 2015. godine do danas izdani su naslovi:

 • Karačić Š. … [et al.] (2015) Individualno planiranje u socijalnom radu
 • Turković, K, Roksandić Vidlička, S., Maršavelski, A. (ur.) (2016) Hrestomatija hrvatskoga medicinskog prava
 • Švenda-Radeljak, K. (2018) Obrazovanje i status knjižničara u Hrvatskoj do uvođenja studija bibliotekarstva
 • Cvitanović, L. … [et al.] (2018) Kazneno pravo : posebni dio
 • Savić, I. (2019)  Spreading the wings of EU aviation acquis : comprehensive air transport agreements
 • Jaramaz Reskušić, I. (2020) Izbori i izborna korupcija u rimskoj republici
 • Leutar, Z., Buljevac, M. (2020) Osobe s invaliditetom u društvu
 • Javornik Čubrić, M. (2020) Engleski za profesiju socijalnog rada / English for the social work profession
 • Mužinić Marinić, L.  … [et al.]  (2020) Psihijatrija u zajednici
 • Husinec, S. (2020) Od punomoćja do punomoći, od vlastitosti do vlasništva
 • Zrinščak, S. … [et al.] (2020) Opća sociologija s uvodom u sociologiju prava
 • Butorac Malnar, V. … [et al.] (2021) Pravo tržišnog natjecanja i državnih potpora
 • Čepulo, D. (2021) Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu od srednjeg vijeka do suvremenog doba
 • Hrabar, D. (2021) Presude o roditeljskoj skrbi Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske
 • Babić, Z., Baturina, D. (2021) Socijalna ekonomija i socijalno poduzetništvo
 • Grubišić, K. … [et al.] (2022) Etika i javna uprava
 • Gardašević, Đ., Gotovac, V., Zrinščak, S., (2022) Pravo i društvo – Liber Amicorum Josip Kregar
 • Klarić, P., Baretić, M., Nikšić S., (2022) Odštetno medicinsko pravo
 • Bjelinski Radić, I., (2022) Radnopravni aspekti rada preko digitalnih platformi
 • Kostadinov, B. … [et al.] (2022) Poredbeno ustavno pravo – dioba vlasti
 • Kundić, M., (2022) Pravni okvir radničkog dioničarstva u Republici Hrvatskoj
 • Grubišić, K. (2023) Sveučilišno pravo i pravo znanstvenih organizacija – Komentar zakona o visokom
  obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti
 • Kosnica, I., Staničić, F. (2023) Državljanstvo u Hrvatskoj: razvoj i izazovi suvremenog uređenja
 • Grgurev, I. … [et. al] (ur.) (2023) Liber amicorum Željko Potočnjak, Pravna znanost u funkciji društvenog
  napretka
 • Curry-Sumner, I. … [et. al] (2023) Istraživačke vještine, upute za pravnike (prijevod i prilagodba Burazin,
  L.)
 • Vasiljević, S. (ur.) (2023) Rodna ravnopravnost: pravo i politike
 • Zrinščak, S., Lažnjak, J., Štulhofer, A. (ur.) (2023) Kako istraživati hrvatsko društvo? Liber amicorum Duško
  Sekulić
 • Čehulić, M. (2024) Obilježja pravne kulture u Hrvatskoj