OPĆI UVJETI KORIŠTENJA

 

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Trg Republike Hrvatske 14

10000 Zagreb

IBAN: HR9823600001101264729

OIB: 38583303160

MB: 3225909

PIC: 986566728

REG.NO.: 080173715

Kontakt: webshop@pravo.hr tel. +389 (0)1 4597 568

 

Primjenjivost

Na ovom mrežnom mjestu Pravni fakultet, (u daljnjem tekstu PFZG) pruža usluge prodaje krajnjim korisnicima. Način upotrebe ovog mrežnog mjesta krajnjih korisnika uređuje se ovim Općim uvjetima poslovanja (“Uvjeti“).

Ovi se Uvjeti primjenjuju na svaki posjet i svaku upotrebu korisnika ovog mrežnog mjesta te na sve informacije, sadržaj i/ili usluge kojima je moguće pristupiti na ovom mrežnom mjestu ili putem nje (“Informacije“).

Uvjeti čine sastavni dio svih ugovornih odnosa koji budu sklopljeni između krajnjih korisnika i PFZG radi korištenja ovog mrežnog mjesta i usluga koje PFZG putem njega pruža. Krajnji korisnici pristaju na primjenu ovih Uvjeta prilikom svakog korištenja usluga koje se pružaju na ovom mrežnom mjestu. Molimo vas da pažljivo proučite ove Uvjete i u njima sadržane odredbe, te ako je potrebno spremite kopiju za svoje potrebe.

Svaka od ovih odredbi Uvjeta smatra se pojedinačnom odredbom i kao takva ima zasebno djelovanje. U slučaju da pojedina odredba ili odredbe ovih Uvjeta budu proglašene ništetnima, ništetnost tih odredbi neće utjecati na ostale odredbe Uvjeta i Uvjeti će ostati na snazi u preostalom dijelu.

Ovi su Uvjeti (kao i cjelokupni sadržaj na mrežnom mjestu) dostupni samo na hrvatskom jeziku i za njih je mjerodavno hrvatsko pravo. Sve nejasnoće ili sporove koji mogu proizaći iz upotrebe mrežnog mjesta ili su povezana s upotrebom mrežnog mjesta, PFZG i korisnici pokušat će riješiti sporazumno, mirnim putem. U slučaju nemogućnosti takvog rješavanja sporova, spor će rješavati nadležni sud. Posebna pravila o načinu rješavanja sporova primjenjuju se za krajnje korisnike koji se smatraju potrošačima, sukladno Uredbi (EU) br. 524/2013 od 21. svibnja 2013. o online rješavanju potrošačkih sporova sporove EU, koja uspostavlja ORS platformu kojoj se može pristupiti putem linka.

 

Prava i obveze korisnika

Krajnji korisnici isključivo su odgovorni za svoje korištenje mrežnog mjesta, kao i za zaštitu povjerljivosti zaporki i drugih korisničkih podataka za pristup mrežnom mjestu. Krajnji korisnici su isključivo odgovorni za osiguravanje opreme kojom pristupaju mrežnom mjestu.

Prihvaćanjem ovih Uvjeta korisnici izjavljuju da svojim radnjama i/ili svojim korištenjem mrežnog mjesta neće ograničavati ili onemogućavati druge korisnike u njegovu korištenju te da neće postupati na način protivan pozitivnim propisima. Ovo se osobito odnosi na korištenje mrežnog mjesta na način koji bi štetio PFZG i/ili predstavljao narušavanje prava trećih osoba. Ako korisnik postupi na takav način, PFZG zadržava pravo krajnjem korisniku ograničiti ili ukinuti pristup mrežnom mjestu, a krajnji korisnik se obvezuje obeštetiti PFZG. Krajnji korisnici upoznati su s mogućnošću da u tijeku rada ovog mrežnog mjesta dođe do nedostupnosti sadržaja i/ili usluga koje se putem njega pružaju. Takva nedostupnost može biti prouzročena raznim događajima koji su izvan kontrole PFZG, uslijed koje činjenice PFZG ne može odgovarati za bilo kakva oštećenja, gubitke ili štetu koja krajnjim korisnicima nastane uslijed takvih događaja. PFZG, kao niti njegovi zastupnici neće biti odgovorni za štetu koja korisnicima i/ili trećim osobama može nastati kao posljedica korištenja ili kao posljedica nemogućnosti korištenja mrežnog mjesta. Mrežno mjesto može sadržavati i sadržaj trećih strana, kojeg PFZG ne kontrolira, ne jamči za njegovu potpunost, točnost ili istinitost, niti je za njega odgovoran.

 

Intelektualno vlasništvo

Ovo mrežno mjesto kao i njegov sadržaj mogu biti zaštićeni odgovarajućim pravima intelektualnog vlasništva, kao što su, primjerice, autorsko pravo, pravo žiga (tj. registriranog znaka, odnosno tzv. robne marke), pravo industrijskog dizajna i drugo. Korištenje sadržaja dostupnih na mrežnom mjestu, kao što su, primjerice, tekstovi, fotografije, slike, crteži, logotipi, audio i/ili video snimke, aplikacije i eventualni drugi računalni programi, zaštićeni nazivi proizvoda i drugo („Materijali“) dopušteno je samo u osobne nekomercijalne svrhe i samo na način kako je to predviđeno s obzirom na narav, predmet i namjenu ovog mrežnog mjesta. Zabranjeno je reproduciranje (odnosno, umnožavanje, kopiranje, preuzimanje i slično), distribuiranje (primjerice, prodaja, dijeljenje, odnosno razmjena, iznajmljivanje i slično), priopćavanje javnosti (primjerice, objavljivanjem na drugim internetskim stranicama ili društvenim mrežama ili na drugi način) ili prerada (odnosno mijenjanje, prilagođavanje i slično) Materijala bez prethodnog pisanog dopuštenja PFZG. Kršenje ove zabrane može imati za posljedicu povredu prava intelektualnog vlasništva a što povlači za sobom, između ostaloga, odgovornost za štetu i/ili za prekršaj ili kazneno djelo.

 

Usluge kupoprodaje i narudžbe dostupnih proizvoda

Ovim Uvjetima uređuje se i postupak sklapanja ugovora između krajnjeg korisnika i PFZG, za kupoprodaju i isporuku proizvoda dostupnih na mrežnom mjestu. Niže su detaljno navedeni različiti stupnjevi koji slijede u postupku kupoprodaje i narudžbe dostupnih proizvoda, sadržaj ugovornog odnosa koji će temeljem takve narudžbe biti sklopljen između korisnika i druge važne informacije. Uvjeti čine sastavni dio ugovora koji će biti sklopljen između korisnika i PFZG te se Uvjeti nude i ugovor sklapa samo na hrvatskom jeziku.

 

Cijene proizvoda, dostupnost, načini plaćanja

Cijene izražene u dijelu mrežnog mjesta na kojem je omogućena prodaja proizvoda predstavljaju konačne cijene dostupnih proizvoda. Sve su cijene izražene u kunama (HRK) i u njih je uključen porez na dodanu vrijednost (PDV). Kupoprodaja i dostava dostupnih proizvoda vrše se temeljem cijena izraženih i obračunatih na dan narudžbe, bez obzira na datum dostave.

Dostupnost proizvoda ovisi o brojnim faktorima. PFZG će poduzeti odgovarajuće napore da osigura dostupnost svih proizvoda, no to u svakom trenutku neće biti moguće. Prilikom narudžbe svakog od proizvoda, na mrežnom mjestu bit će naznačena sva primjenjiva ograničenja u dostupnosti. Slike proizvoda na mrežnom mjestu ilustrativne su prirode te proizvod koji će biti isporučen ne mora u potpunosti odgovarati slici proizvoda u trenutku narudžbe.

PFZG zadržava mogućnost primjene posebnih cijena u odnosu na pojedine kategorije i/ili količine proizvoda, pojedine kategorije korisnika ili posebnih cijena koje će korisnicima biti dostupne na drugi način. U slučaju primjene posebnih cijena, radi ograničenja u dostupnosti određenih proizvoda, akcija ili popusta, u dijelu mrežnog mjesta na kojem je omogućena prodaja proizvoda bit će naznačene takve posebne cijene koje će biti primjenjive u tijeku trajanja posebnih uvjeta dostupnosti, akcija ili popusta. U takvom će slučaju korisnicima uz posebnu cijenu biti naznačeno i razdoblje trajanja posebne cijene, ali i izvorna cijena u svrhu omogućavanja usporedbe.

Odabrane proizvode bit će moguće platiti kreditnom karticom ili virmanskim plaćanjem. Prihvaćaju se sljedeće kreditne kartice: Visa, Maestro, MasterCard.

 

Dostava

U tijeku procesa narudžbe, korisnik je dužan naznačiti adresu na koju će mu se kupljeni proizvodi dostaviti, sukladno izborniku u procesu kupovine. Kad narudžba bude zaprimljena od strane PFZG i pripremljena za isporuku, korisnici će o tome dobiti obavijest na naznačenu e-mail adresu.

PFZG osigurava dostavu u Hrvatskoj. Za dostavu paketa unutar Hrvatske PFZG koristi usluge Hrvatske pošte. Cijene dostave iznosi 20 kn po otpremi, osim ako nije drugačije naznačeno u samom procesu kupovine proizvoda.

Kupljeni proizvodi dostavljaju se korisniku na adresu koju je naznačio u procesu kupovine.

Za dostavu u inozemstvo  kontaktirajte putem obrasca za izravan kontakt dostupnog na poveznici ili na e-mail webshop@pravo.hr.

 

Postupak procesa kupoprodaje dostupnih proizvoda na mrežnom mjestu

Nakon što ste odabrali željeni proizvod i željenu količinu, možete ga bez ikakve obveze dodati u svoju košaricu klikom na gumb „Dodaj”. Sadržaj košarice možete uvijek bez ikakve obveze pregledati klikom na košaricu, te promijeniti broj proizvoda ili ih ukloniti iz košarice. Kako biste kupili proizvode koje ste dodali u košaricu, kliknite „Na blagajnu”. Potrebno je unijeti tražene podatke, odabrati način plaćanja te potvrditi naznačene podatke. Postupak naručivanja možete prekinuti u svakom trenutku ili ga dovršiti klikom na gumb „Kreni na plaćanje”. U svakom trenutku tijekom naručivanja možete ispraviti i/ili izmijeniti svoje podatke prije negoli pošaljete svoju narudžbu, odnosno prije klika na gumb „Plaćanje karticom”. Molimo, pažljivo pregledajte svoju narudžbu prije klika na gumb „Plaćanje karticom”, jer izmjena ili ispravljanje narudžbe nije moguće nakon što pošaljete svoju narudžbu.

Za virmansko plaćanje kontaktirajte putem obrasca za izravan kontakt dostupnog na poveznici ili na e-mail webshop@pravo.hr

Po dovršetku procesa kupovine na mrežnom mjestu, korisnik će bez odgode  na e-mail adresu koju je naznačio dobiti automatski generiranu e-mail poruku u kojoj će biti naznačena potvrda narudžbe i račun. U tom trenutku vaša je narudžba postala konačna s podacima kakve ste zaprimili u automatski generiranoj e-mail poruci te je sklopljen ugovor o kupoprodaji s trenutačnom obvezom između vas i PFZG, s ograničenim trajanjem do isporuke naručenih proizvoda. Riječ je o automatskoj poruci koja se generira po dovršetku postupka kupovine i koja sadrži sve podatke u skladu s odgovarajućim propisima, osobito korisnikove podatke, naručene artikle, njihove cijene i podatke o dostavi. U slučaju da po dovršetku kupovine niste dobili ovakvu e-mail poruku, provjerite jeste li unijeli ispravnu e-mail adresu i funkcionira li ona ispravno (spam folder i sl..). U slučaju da je e-mail adresa ispravno unesena i funkcionira na uobičajeni način, provjerite jeste li dovršili postupak kupovine. Ako je potrebno, nakon proteka određene količine vremena, ponovite postupak kupovine.

 

Način korištenja Mrežnog mjesta: mogućnost registracije i kupnja u statusu „Posjetitelja“

Korisnici su ovlašteni koristiti mrežno mjesto bez posebne registracije. Ako se takvi korisnici odluče na kupovinu, mogu kupovati u statusu „Gost“ te će morati unijeti samo one podatke koji su nužni za dovršetak procesa prodaje i dostave dostupnih proizvoda.

Kako bi ostvarili popust u svojstvu studenta, korisnici se moraju registrirati. Kod registracije potrebno je unijeti svoju službenu e-mail adresu  oblika @student.pravo.hr te potvrditi registraciju na poveznici poslanoj na tu mail adresu. Za odobravanje popusta korisnik mora biti logiran na ovo mrežno mjesto.

Korisnici su u svakom trenutku ovlašteni na odgovarajući način izmijeniti svoje korisničke podatke. PFZG će korisnicima i u procesu registracije i u procesu kupovine osigurati tehnička sredstva za prepoznavanje i ispravljanje pogrešnog unosa podataka. Korisnici su dužni prilikom unosa svojih podataka u svrhu registracije ili u svrhu kupovine na mrežnom mjestu, provjeriti ispravnost i točnost unesenih podataka. Unesene podatke PFZG će smatrati relevantnima i temeljem navedenih će ispunjavati svoje obveze iz ovih Uvjeta.

 

Reklamacije

Naručeni artikli bit će složeni na uobičajeni način, kako bi se minimizirao rizik da se proizvodi oštete prilikom prijevoza ili dostave. Rizik slučajnog oštećenja ili gubitka prelazi na korisnika po primitku proizvoda. Korisnik je dužan prilikom preuzimanja pregledati pošiljku, a eventualna vidljiva oštećenja i/ili nedostatke odmah prijaviti te, u slučaju da je riječ o vidljivim nedostatcima, odbiti primiti oštećenu pošiljku/ pošiljku s nedostatcima. U slučaju da korisnik po zaprimanju naručenih proizvoda utvrdi da nije zaprimio odgovarajuću narudžbu (pojedini artikli nedostaju, nisu u odgovarajućem stanju, dostavljeni su pogrešni artikli, itd.), dužan je o tome neodložno obavijestiti PFZG na adresu: webshop@pravo.hr ili na broj telefona +385 (0) 1 4597 568 ili putem obrasca za izravan kontakt dostupnog na ovoj poveznici. Kako bi PFZG mogao u što kraćem roku obraditi prigovor korisnika, molimo da dostavite potpune informacije o narudžbi i konkretnim prigovorima u odnosu na istu. PFZG će na prigovor odgovoriti unutar Zakonom propisanog roka od 15 dana. Ovisno o prirodi nedostatka, PFZG će poduzeti odgovarajuće korake kako bi se korisniku dostavili odgovarajući proizvodi, odnosno da bi se otklonili nedostatci. Ako to nije moguće, PFZG će korisniku vratiti novac za kupljene proizvode. U slučaju materijalnih nedostatka, na odnose korisnika i PFZG primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima o odgovornosti za materijalne nedostatke.

U slučaju drugih upita, prigovora ili zahtjeva za pojašnjenjem vezanih uz Mrežno mjesto i usluge koje se na njemu pružaju, obratite se na webshop@pravo.hr ili na broj telefona +385 (0)1 4597 568 ili putem obrasca za izravan kontakt dostupnog na ovoj poveznici

 

Pravo na jednostrani raskid ugovora

Korisnik koji je potrošač sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana. Rok započinje teći od dana kada su korisniku ili trećoj osobi određenoj od strane korisnika, naručeni proizvodi predani u posjed.

Korisnik je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti PFZG o svojoj odluci da raskine ugovor putem obrasca za izravan za kontakt dostupnog na ovoj poveznici  ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor.

Iskoristi li korisnik svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, nijedna strana neće biti dužna ispuniti svoje obveze iz ugovora sklopljenog na daljinu, već je svaka strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora.

Iskoristi li korisnik svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, PFZG mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci korisnika da raskida ugovor, vratiti korisniku sve što je ovaj platio na temelju ugovora. PFZG nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat korisnikova izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio PFZG. PFZG mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu naručeni proizvodi budu vraćeni, odnosno, nakon što mu korisnik dostavi dokaz da je naručene proizvode poslao natrag PFZG, ako bi o tome PFZG bio obaviješten prije primitka naručenih proizvoda. Osim ako je PFZG ponudio da proizvode koje potrošač vraća sam preuzme, korisnik mora izvršiti povrat proizvoda bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio PFZG o svojoj odluci da raskine ugovor. Smatra se da je izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka četrnaestodnevnog roka poslao proizvode ili ih predao PFZG, odnosno osobi koju je PFZG ovlastio da primi proizvode. Korisnik mora snositi samo izravne troškove povrata proizvoda, osim ako je PFZG pristao snositi te troškove ili ako je PFZG propustio obavijestiti korisnika o tome da je dužan snositi te troškove. Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodima, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda. PFZG će izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja, osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat. Dodatne informacije vezane uz pravo korisnika na jednostrani raskid ugovora moguće je pronaći u Zakonu o zaštiti potrošača.